Psycholoog-Len van der Wurff
Len van der Wurff, psycholoog

Praktijk voor Procesbegeleiding

Mijn visie is dat klachten/ problemen ontstaan als de verbinding met jezelf, met de ander en/of je leefomgeving onbevredigend verloopt en je je niet in staat voelt om daar op adequate wijze op te reageren.

Onze samenwerking is gericht op herstel van deze verbinding. Je komt meer in contact met je verlangens, kwaliteiten en eigen-wijsheid. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden om op waarachtige en creatieve wijze te gaan staan voor wie je bent en op positieve wijze met je situatie om te gaan.

Mijn manier van werken is proces- en ervaringsgericht en ik ben geïnspireerd door verschillende methodieken die veel met elkaar gemeen hebben: Gestalttherapie, Acceptance and Commitment Therapy, Mindfulness en Emotion Freedom Techniques.

Omdat naast de kennis en kunde van de therapeut, de ‘klik’ minstens zo belangrijk is, geef ik je tijdens een gratis kennismakingsgesprek de gelegenheid te ervaren hoe ons contact je bevalt.

Contact informatie

Len van der Wurff
Rozenstraat 19
1441 HV Purmerend
06 – 2876 3879
info@LenvanderWurff.nl