Salt, Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst

Bloedafname bij SALT

In verband met het coronavirus hebben wij ons beleid aangescherpt. Veel van onze poli’s zijn gesloten. Bloedprikken kan voorlopig NIET op onze locatie in de Roos.
Zie voor meer informatie de website: www.salt.nl

Bloedafname alleen nog op afspraak

Hierbij informeren wij u over het aangescherpte beleid van SALT omtrent het Coronavirus.

Op dit moment kunt u alleen bij SALT terecht voor spoedafnames of bepaling van uw INR (Trombose) op afspraak.
Uw huisarts laat alleen bloed prikken als dat echt direct medisch noodzakelijk is:
onderzoek voor diabetes,cholesterol, schildklier etc. is niet noodzakelijk.
Alle reguliere afnames, zonder urgentie, stellen wij vooralsnog uit.
Bloedafname vindt alleen nog op afspraak plaats. Uw huisarts kan deze afspraak voor u maken, indien nodig.
Veel poli’s zijn gesloten. Kijkt u op www.salt.nl welke poli’s geopend zijn. Dit kan per dag wijzigen.
Huisafnames worden alleen na telefonisch overleg met uw huisarts gehonoreerd.
Alle functieonderzoeken zijn geannuleerd (wij volgen het beleid van de ziekenhuizen).
Diabetesconsulten worden telefonisch gedaan.
Cliënten van onze Trombosedienst worden door SALT gebeld voor het maken van een afspraak ter bepaling van de INR.
Ons beleid is gericht op bescherming van u en onze zorgverleners en uiteraard om het Covid-19 virus(Corona)
niet verder te verspreiden. Veiligheid staat voorop!

Dit beleid is in samenspraak met de regionale huisartsencoöperatie tot stand gekomen!